Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen

Vi understøtter høj kvalitet og effektivitet i centraladministrationens arbejde ved professionel biblioteksfaglig betjening af alle ansat i ministerier, departementer og styrelser samt råd og nævn.