Find digitaliserede lovforarbejder

Få adgang til unikt indhold inden for jura. Forarbejder til Grundloven af 1849 samt Retsplejeloven af 1916 er digitaliseret og tilgængelige online. 

Ark med paragraftegn

Foto: Colourbox

Forarbejder til Grundloven af 1849 og Retsplejeloven af 1916

Samlingen indeholder både Beretninger om Forhandlingerne paa Rigsdagen, bind I og II, samt flere lovudkast vedrørende borgerlig retspleje og strafferetspleje der er afsagt af proceskommissioner i perioden 1876-1899. Den vedtagne lov publiceret i Lovtidende er også medtaget.  


Du kan orientere dig i oversigten over de digitaliserede forarbejder.

Læs mere og få hjælp til søgning

Brug for hjælp til at finde andre forarbejder?

Skriv til os eller book en informationsspecialist. Vi svarer indenfor én time i åbnings- og betjeningstiden.