Find statslige publikationer

Vi indsamler statslige digitale publikationer fra ministeriers og styrelsers hjemmesider. Materialerne er indeholdt i biblioteksbasen, men her kan du søge specifikt i samlingen.

Computerskærm på Det Kgl. Bibliotek. Siden Find materiale besøges.

Foto: Thomas Søndergaard

Søgeguide til statslige digitale publikationer

Du kan finde statslige digitale publikationer fra en udvalgt institution eller søge en specifik titel frem på ord fra titlen. Bemærk, at du kan sortere listen efter for eksempel dato eller relevans, men du kan ikke trunkere i søgningen. Det vil sige anvende * til at finde forskellige endelser af søgeordet.

Du kan finde publikationer udgivet af et givent ministerium eller styrelse. Skriv for eksempel: Naturstyrelsen (frem for Naturstyrelse) eller Social- og boligstyrelsen

Kender du ikke enkeltord fra publikationens titel, kan du med fordel søge generelt i hele samlingen via søgefeltet øverst på siden. Her kan du trunkere* (det vil sige finde flere forskellige endelser af søgeordet) og søge på emneord. 

Husk at søge generelt i samlingen af “Bøger og tidsskrifter”, og brug afgrænsningsmuligheden “vis kun elektroniske materialer”, hvis du ønsker at tilgå den digitale version.

Søgning i samlingen af statslige digitale publikationer på et årstal vil fremfinde både publikationer udgivet i det givne år samt de publikationer der har tallet i titlen. Du kan derfor med fordel søge på ord fra titel eller udgiveren, og først derefter sortere på dato.

Du er også velkommen til at bestille en søgning ved bibliotekets informationsspecialist. Vi svarer indenfor én time i betjeningstiden. 

Samlingens indhold

Du kan forvente at finde statslige digitale publikationer fra 2000 og frem i bibliotekets samling. Samlingen indeholder digitale publikationer, høstet fra ministerier, departementer og styrelser hjemmesider. 

Vi registrerer publikationer over 15 sider: Vejledninger, årsberetninger, rapporter med videre, men for eksempel ikke kommissorier, kortsigtede statistiske oversigter, eller dataark.

Skriv til os, hvis du har en publikation, som du gerne vil have optaget i samlingen.

Trykte publikationer

De trykte statslige publikationer er ikke med i denne samling. Ønsker du, at trykte materialer skal indgå i din søgning, så skal du anvende søgefeltet øverst på siden.

Formål med indsamlingen

Hver dag udgiver ministerier, departementer og styrelser mange publikationer inden for alle fagområder. Det er værdifuld viden, som skal danne grobund for oplyste fremtidige beslutninger. Da ministerier ofte flytter eller sletter publikationer fra deres hjemmeside, så sikrer vi den varige adgang til arbejder publiceret af myndighederne. 

Indsamling og registrering af disse materialer er unik og bidrager til bibliotekets funktion som centraladministrationens hukommelse.