Digitale ressourcer

Vi stiller en række digitale ressourcer til rådighed for medarbejdere i ministerier, departementer og styrelser samt råd og nævn.

Betjening af computer med guides til materialer

Foto: Thomas Søndergaard

Få et overblik over de digitale ressourcer, som brugere af vores service oftest efterspørger. 

Nogle er frit tilgængelige, mens andre kræver brugeroprettelse, eller at du er til stede på en af Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Digitale ressourcer

Licensbaseret database som indeholder artikler, anmeldelser og tidsskrifter. Materialet er delvis i fuldtekst og er fortrinsvist afgrænset inden for emneområderne samfundsvidenskab og humaniora.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Børsen indeholder nyheder, analyser, aktiekurser i realtid og øvrige artikler fra 1970 og frem af overvejende erhvervsøkonomisk relevans. Ifølge lov om ophavsret må du kun tage én papirkopi til eget brug.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Licensbaseret database som indeholder abstracts af artikler, bøger og rapporter indenfor emneområder som kriminologi, strafferet og beslægtede emner. Ønsker du fuldtekster, kan de bestilles ved at skrive til os.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Artikler fra landets dagblade, ugeaviser, fagblade og magasiner samt nyhedsbureauer, radio- og tv-indslag og webkilder. Du kan søge og genfinde artikler fra nyhedsmedier i fuldtekst fra 1985 og frem. Dagbladene findes tilbage til cirka 1990.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Emnemæssig bred samling af artikler, rapporter og bøger i fuldtekst.

I databasen finder du tidsskrifter i fuldtekst, rapporter og ebøger fra 57 forskellige lande fordelt på 1.200 forlag. JSTOR arbejder med en "moving wall", og det vil sige, at tidsskrifterne er tilgængelige fra det første nummer til for eksempel for fem år siden.

JSTOR-basen har desuden store tematiske samlinger samt en lang række arkivalske tidsskrifter, og den vil derfor være særlig god til emner, som afsøges med historisk aspekt.

Basen dækker meget bredt, men er særlig god i forhold til emnerne: Uddannelse, økonomi, jura, historie, film og sprog studier, musik, planter, filosofi, statskundskab, religion, sikkerhed sociologi og bæredygtighed.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Ønsker du uddrag, kan de bestilles ved at skrive til os.

Se i bibliotekssystemet

Du kan bestille uddrag fra jurabibliotekets tidsskriftssamling, herunder EU-ret & menneskeret, Juristen, Kendelser om Fast Ejendom (KFE) Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) og Tidsskrift for Miljø. Onlinebibliotekets jurabøger fra DJØF forlaget er ikke indeholdt i licensen, men haves i trykt version.

Adgang ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Ønsker du uddrag, kan de bestilles ved at skrive til os.

Se i bibliotekssystemet

Dansk lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovene er kommenteret ved noter med lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser med videre. Karnov Jura giver adgang til en række tidsskrifter inden for emneområdet.

Adgang ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Mandag Morgen er et nyhedsmedie, som skriver om ansvarlig ledelse, omstillingen af velfærdssamfundet, økonomien, klimaet og teknologien og inspirerer ledere fra alle dele af samfundet til nye løsninger.

Adgang ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Ønsker du uddrag, kan de bestilles ved at skrive til os.

Se i bibliotekssystemet

NBER er en privat, non-profit, ikke-partisk organisation, som udfører økonomisk forskning og formidler forskningsresultater blandt akademikere, offentlige beslutningstagere og forretningsfolk.

NBER-tilknyttede forskere studerer en bred vifte af emner, og de anvender mange forskellige metoder i deres arbejde. Nøglefokusområder omfatter udvikling af nye statistiske målinger, estimering af kvantitative modeller for økonomisk adfærd og analyse af virkningerne af offentlige politikker.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

OECD iLibrary indeholder alle OECD's publikationer (tidsskrifter og bøger) i fuldtekst samt statistiske datasæt fra OECD, International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and International Transport Forum (ITF) siden 1998.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Indeholder videnskabelige tidsskrifter inden for mange fagområder, blandt andet: Områdestudier, kunsthistorie, biokemi, molekylær biologi, økologi, klassisk arkæologi, computerteknologi, økonomi og handel, genetik, historie, sundhedsvæsen, sprog, jura, litteratur, musik, medicin, filosofi, statskundskab, psykologi, sociologi og statistik.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Samling af e-bøger inden for alle emneområder.

De fleste af bøgerne er udgivet fra 1999 og frem på fortrinsvis britiske og amerikanske forlag. Samlingen er især stærk inden for økonomi, sociologi, politologi, og pædagogik. Samlingen indeholder også computerteknologi, teknik, naturvidenskab, matematik og medicin.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

I PubMed søger du i mere end 30 millioner referencer fra primært biomedicinsk litteratur fra MEDLINE, life science tidsskrifter og online bøger. PubMed databasen omfatter områderne biomedicin og sundhed, samt store dele af biovidenskab, adfærdsvidenskaber, kemiske videnskaber og bioengineering.

PubMed giver også adgang til yderligere relevante websteder og links til molekylærbiologiske ressourcer fra National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Licensbaseret database som indeholder fuldtekstadgang til mere end 400 tidsskrifter, som dækker emner indenfor kunst, humaniora, samfundsvidenskab og videnskabelige, tekniske og medicinske områder. Af andre emner kan nævnes kommunikations- og medievidenskab, økonomi, informationsvidenskab, sprog, lingvistik og litteratur, ledelse, erhvervs- og organisationsstudier, marketing, sociologi og statskundskab samt internationale relationer. Basen indeholder artikler fra 1999-ff.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Samling af peer-reviewed artikler i fuldtekst, bogkapitler samt open access indhold inden for brede emneområder. 

Du finder her artikler i fuldtekst fra cirka 2.000 tidsskrifter inden for alle fagområder, heraf cirka 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab. 

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Taylor & Francis Online Journals indeholder artikler i fuldtekst fra over 500 tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskaberne fra 1997 og frem, såfremt indhold er tilgængeligt så langt tilbage.

Bemærk at der gives fuldtekstadgang til tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskaberne. Artikler uden fuldtekstadgang kan bestilles ved at skrive til os.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Tidsskrifter i fuldtekst inden for især naturvidenskab, medicin og teknik. Blandt titlerne er også mange væsentlige tidsskrifter inden for psykologi, pædagogik, økonomi, management og sociologi.

Kan benyttes via fjernadgang (kræver login) eller ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer.

Se i bibliotekssystemet

Nyhedsbrev om erhverv, økonomi og samfund.

Adgang ved fremmøde på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Ønsker du uddrag, kan de bestilles ved at skrive til os.

Se i bibliotekssystemet